Alexandriai Szent Katalin temetőkápolna Zalaegerszeg -Zalabesenyőn

A zalabesenyői szent Katalin templomot a Zala megyében élő görögkatolikusok 2019 novemberétől használhatják, eleinte havi két alkalommal. Előzőleg a görögkatolikus szertartások az újonnan épült (8 éve) zalabesenyői Szent Anna templomban voltak. Az egykori római katolikus templom a helyi önkormányzat tulajdonában van, és ők is újították fel legutóbb 2016-ban. 2020 tavaszán a helyi képviselő testület egyhangúlag jóváhagyta, hogy a helyben élő görögkatolikusok az épületet továbbra is templomként haználhatják egy megállapodás keretében. A megállapodás keretében takarítjuk, rendeltetésszerűen használjuk, továbbá minden szertartás keretében megemlékezünk a templom kürül lévő temetőben elhunytakról, a zalabesenyői ill. a zalaegerszegi lakosokról és hívekről.

Köszönjük minden jóakarónknak ezt a nagy segítséget és ezt a lehetőséget!

Elek Antal szervezőlelkész

“Ha kisétálunk a XIII. század közepén épült Alexandriai Szent Katalin templom temetőkertjébe, jusson eszünkbe, hogy Zalaegerszeg valószínű legkorábbi, ma is használatban levő sírkertjében járunk.

A kicsiny, késő román kori „imolácska” (ahogy Rómer Flóris, a magyar régészet egyik megalapozója nevezte a mintaszerű templomocskát) az idők folyamán egyre-másra fogadta az imádságokat és az óhatatlan enyészetet – ne csodálkozzunk hát, hogy 1690-ben a következővel illették: „puszta, félig romos”. 1717 körül felújították, ám 1748-ban ismét rossz állapotúnak találtatott; XIII. századi déli bejáratának kerete az 1978. évi renováláskor került napvilágra.

A csúcsos bádogsisakú, négyszögletes harangtornyot 1780 után építették, 1860 körül pedig klasszicista külsőt kapott. A temetőkápolnának „becézett” templomot legutóbb 2016 őszén újították fel, így ismét régi fényében tündököl Besenyő dombján, vigyázó tekintetét a közigazgatásilag hozzá tartozó Aranyoslapi-forrásra veti.” Forrás: https://zalaegerszegturizmus.hu/info/latnivalok/alexandriai-szent-katalin-templom/

2020.augusztus
2020.augusztus
2020.augusztus