„Akik hanyagságban és langyosságban élnek, talán az a benyomásuk, hogy sok kényelmetlenséget viselnek el”

A lélek munkája és a test fáradozásai együtt építik az igazi szellemi lélek-várat. Ezek a Szentlélek tevékenységét mutatják, akit te és minden más keresztény a szent keresztségben kapott ajándékul. A törvények elhanyagolása a szenvedélyek útján kivonta a tekintet látóköréből. A vezeklés, Isten kimondhatatlan irgalmasságával szorosan összekapcsolódva, ismét meg kell hogy mutassa a lelki szemnek. A szelemi lélek-vár felépítése nem fejeződhet be az építők fáradsága nélkül, hiszen írva van: “…a mennyek országa erőszakot szenved.” (Mt 11, 12). Ez az erőszak a test tartós önlegyőzése. Akik hanyagságban és langyosságban élnek, talán az a benyomásuk, hogy sok kényelmetlenséget viselnek el, de nem hoznak gyümölcsöt, mert önmaguk legmélyében nincsenek megragadva.

Tanú erre a szó: “Ha a művünket magunk előtt mégoly magasra magasztaljuk is, és hiányzik a szív töredelme, akkor hamisak maradunk és légvárakat építünk.” (Lépcsős Szent János).”

Részlet a Kis Filokáliából: Sinai Szent Gergely (1255 – 1346)

„Manapság még inkább, mint valaha, imádkoznunk kell a fényért”

Ne távoli tájakon keresd az Isten – nem ott van. Közel van hozzád. Veled van. Csak hagyd égve a lámpást, és mindig látni fogod. Figyelj és imádkozz. Égesd a lámpást, és látni fogod a szeretetét, és látni fogod, milyen édes az Úr, akit szeretsz.”

Manapság még inkább, mint valaha, imádkoznunk kell a fényért, hogy megismerjük Isten akaratát, a szeretetért, hogy elfogadjuk Isten akaratát, azért, hogy teljesíteni tudjuk Isten akaratát.

Imádkozz szeretetteljesen, mint a gyermek, kívánd őszintén, hogy tudj nagyon szeretni, és hogy szeresd a szeretetet, amelyet nem szeretnek.

Köszönjük meg Istennek irántunk való szeretetét, amely oly sokféleképpen és oly sok helyen mutatkozik meg.

Adja Isten, hogy valamennyien túllássunk önmagunkon.

Ahhoz, hogy az ima gyümölcsöző legyen, a szívből kell fakadnia, és képesnek kell lennie arra, hogy megérintse Isten szívét.”

Részlet Teréz anya: Minden az imával kezdődik, 92-94.o.

Így kell állandóan magunkban hordozni a töredelmet.

„Amikor Poimén abba egyszer Egyiptomba ment, látott egy asszonyt, aki egy sírnál ült és keservesen sírt. És azt mondta: „Ha ennek a világnak összes öröme el is jönne, nem csábítaná el ennek az asszonymak a lelkét a gyásztól. Így kell a szerzetesnek is állandóan magában hordoznia a töredelmet.

Ismét ő mondta: „Ha egy ember úgy tűnik, hogy hallgat, szíve azonban elitél másokat, akkor az ilyen ember szüntelenül beszél. De létezik egy másik is, aki reggeltől estig beszél, mégis megtartja a hallgatást, vagyis semmi haszontalant nem mond.”

Részlet A szent öregek könyvéből, 249.o.

„A lelki bőkezűség azok felé fordít, akik iránt bőkezűek voltunk”

A fukarság a szeretet pusztulását okozza, és elülteti a gyűlöletet a vagyonunk behajtója vagy eltulajdonítója iránt; a lelki bőkezűség pedig azok felé fodít, akik iránt bőkezűek voltunk; mindazonáltal az akaratlan bőkezűség ellenséges érzelmeket szül. A fukarság – az ördögtől származik, a bőkezűség – Istentől, aki a bőkezűség atyja. Az anyagi világ iránti megannyi vonzódás: ördögi; az anyagiak megvetése, lenézése, az irántuk érzett közömbösség Isten szeretetéért – Istentől ered.”

Részlet Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban, 43.o.

Új honlapot indítünk a zalai görögkatolikus közösségünknek!

Dicsőség a Jézus Krisztusnak!

A szervezőlelkészségünk munkája és élete kis mértékben tudott az elmúlt egy évben az állandóságra építeni, sokat kellett a szertartások helyét, időpontjait változtatni. Nagy rugalmasságot és türelmet kívánt a kis közösségünktől, akik ennek ellenére kitartóak voltak és így jutottunk el a heti rendszereséggel megtartott szertartásokhoz Zalaegerszeg-Zalabesenyőn. Az elmúlt egy év során a zalai közösség egy önálló közösséggé vált, vannak céljaik, terveik, hajlandóak járványban vagy azon kívül hétköznaponként is, több órát együtt imádsággal tölteni. Rendszeresen bekapcsolódnak a Szombathelyi Szervezőlelkészség közösségi programjaiba. A visszajelzésekből nekem is egyértelművé vált, hogy az Eucharisztia az életükben felértékelődött. Egy éve indítottuk el a szervezőlelkészség honlapját, amelyen a zalai események is nyomonkövethetőek voltak. Most mégis, a jobb átláthatóság miatt elindítjuk a zalai honlapunkat is: www.zalaigorogkatolikus.hu oldalt.

A szertartásaink továbbra is nyilvánosak és bárki által látogathatóak.

Elek Antal szervezőlelkész

Tovább a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség eredeti oldalára.