“A sziget ezeknek a vértanúknak a közbenjárása által szabadult meg Nesztoriosz eretnekségétől.”

December 23: A krétai tíz vértanú emléknapja

“A kréta szigetén Gortinában vértanúságot szenvedett tíz szent történetéről Konstantin korából van tanúbizonyságunk. Az V. században Martiriosz püspök Leó pápához intézett levelében említi azt, hogy a sziget ezeknek a vértanúknak a közbenjárása által szabadult meg Nesztoriosz eretnekségétől. Vértanúságuk Decius idejére tehető. Azért vették fejüket, mert tiltakoztak a császár tiszteletére építendő Fortuna-templom építése ellen. Névsoruk többször szerepel a zsolozsma énekeiben is: Gortiné fővárosból származott Theodulosz, Szaturninosz, Euporosz, Gelasziosz és Eunikianosz; Knósszoszról Zótikosz, Epineioszról Agathopúsz, Küdóniából Baszilidész, s végül Hérakleioszból Evaresztosz és Pompiosz.”

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/napi-evangelium/december-23

4. hang. Minta: Mint a vértanúk…

Magasztaljuk ma hangos szóval, * szent magasztaló énekkel * az Isten-választotta Tízest, * a tízlángú világítót, * mely isteni fénnyel elárasztja az Egyház teljességét; * a megingathatatlan oszlopokat, * a fényes csillagokat, * kik a földet mennyországgá teszik *’ küzdelmük ragyogásával.

Magasztaljuk Teoduloszt, * Zótikoszt és Pompioszt, * Bazilidészt, Evporoszt és Agatopuszt, * Szaturninoszt és Gelászioszt, * Szent Evarisztoszt és vele együtt Eunikiánoszt. * Tiszteljük meg őket szent énekkel, * mert csöndes révpartjuk a viharban levőknek; * a téveszméket meglyegezték, *’ és győzelmi koszorút nyertek.

Énekekkel dicsérjük meg Kréta sarjait, * Az Egyház támaszait, * a hívek hervadhatatlan ékességét, * az édenkert jó illatú és tiszteletreméltó virágait, * a Krisztusnak bemutatott, kedvesen fogadott és gyönyörűséges áldozatokat, * a mennyei szentély becses kincseit, * a Szentháromság szent Tízesét, *’ a bajnokokat!

Dicsőség… 2. hang

Kréta ma Krisztus születésének előünnepét üli, * bajnokai emléknapján; * az ő könyörgésükre, Urunk, *’ üdvözítsd a mi lelkünket!”

Részlet az előesti vecsernye sztihiráiból a krétai 10 vértanú tiszteletére.