Vecsernye Zalaegerszegen Fülöp atyával

Augusztus utolsó vasárnapját nagy készülődéssel várta a zalaegerszegi görögkatolikus hívek közössége: volt nagytakarítás, bevásárlás, sütés-főzés, énektanulás! Nem is csoda, hisz a vecsernye imádságra Fülöp érsek-metropolita atyát vártuk, aki a napokban meglátogatta a nyugati határszélen élő görögkatolikus szervezőlelkészségeket Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az újonnan alapított szervezőlelkészség, a júniusban bejegyzett Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség tagjai számára nagy ünnep volt, hogy Érsek atya személyesen eljött találkozni velünk és közösen imádkozhattunk!

Várakozásunkhoz híven nagy lelki élményben volt részünk. Ősi bizánci hangulatot idézett fel a teljesen megtelt kis Árpád-kori, Alexandriai Szent Katalin templomban, ahogy az érsek, az előénekes kántorok és a hívek egymás dallamába fűzve adták tovább az ima szavát, helyenként több szólamban, mintegy bekapcsolódva a mennyei karok kórusába, mely az Örökkévalót ünnepli és dicsőíti.

A vecsernye végén Érsek atya buzdító szavakat intézett az egybegyűltekhez: felhívta figyelmünket arra, hogy a görögkatolikus imáknak, így a vecsernyének is, nem csupán a kétezer éves szövegére érdemes odafigyelni, de végzése alatt a szívben belül szavak nélkül is imádkozik a Lélek, időtlenül, megtisztítva és megszentelve ezzel a népet. Beszélt a továbbiakban a görögkatolikus egyház elgondolásáról / „stratégiájáról”, miszerint az itt élő görögkatolikusokat az egyházmegye „előretolt bástyaként” szeretné segíteni és támogatni., mert küldetésünknek látja ezekkel az ősi imákkal átitatni a hívek, az Egyház életét, ezáltal megújítva benne az imádságos szellemet. A kötött, liturgikus imák mellett a személyes és egyéni imádságnak is fontos szerepe van imaéletünkben. Nem utolsó sorban egész magyar nemzetünk hitének, szellemi életének színesítését és megújhodását kívánjuk előmozdítani a keleti lelkiség továbbadásával, hiszen ez megmaradásunk és jövőnk záloga is egyben.

Örömmel jelentette be Érsek atya azt is, hogy a Zalai Szervezőlelkészség részére a templomtól néhány háznyira telket vásárolt a Hajdúdorogi Főegyházmegye más, nevük elhallgatását kérő adományozók segítségével. Ezen a területen szeretnénk közösségi helyet kialakítani.

A közös imádság befejezéseként Érsek atya megköszönte a lelkes fogadtatást, a hívek áldozatkész segítségét, imádkozott zalai híveiért, az egybegyűltekért, az új szervezőlelkészség jövőbeni terveinek teljesüléséért. A szervezőlelkészség papja, Elek Antal atya pedig köszönetet mondott neki mindenkori vezetéséért, szellemi és anyagi támogatásáért, majd együtt köszöntöttük énekszóval a szeretett metropolitánkat.

Az egybegyűltekkel, akik Oszkótól Alsópáhokig, Botfától Besenyőig és Zalaegerszeg egyéb kerületeiből érkezetek a vecsernyére, végül együtt jártuk be az újonnan megvásárolt telket, gyönyörködtünk a pazar kilátásban, majd örömmel és hálatelt szívvel vettünk részt a gazdag agapén, baráti beszélgetésekbe, ismerkedésbe merülve. Újra átéltük: „Jó az Urat dicsérni, nevednek, ó Felséges, éneket zengeni.” (92.Zsoltár,1.v.)

Írta: Kostyál Ildikó és Kótyuk István

Fotók: Megyeri Zoltán

A régi és az új tulajdonosok