Szent öregek mondásai

Ismét Dániel abba mesélte el a következőt Arszeniosz abbáról: Egyszer elhívta atyáimat, Sándor és Zóilosz abbákat, és megalázkodva azt mondta nekik: „Mivel a démonok háborgatnak, s nem tudom, álom közben nem szednek-e rá engem, ezért az éjjel fáradozzatok velem, és őrizzetek, ha virrasztás közben elbóbiskolok!” Egyikük jobbjára ült, másikuk baljára, s estétől kezdve hallgattak. S azt mondták atyáim: „Mi ugyan elszunnyadtunk és felébredtünk, de nem vettük észre, hogy ő elbóbiskolt volna. Hajnalban aztán (egyedül Isten tudja csak, hogy szándékosan tette-e, hogy azt higgyük, elbóbiskolt, vagy pedig tényleg a természetes álom jött rá) hármat szusszant, aztán rögtön felébredt és azt mondta: »Elbóbiskoltam, bizony!« Mi erre azt feleltük: »Nem tudunk róla.«

”A szent öregek könyve – JEL Könyvkiadó, 2010

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu) , 2021.december 27-én