„A lelki bőkezűség azok felé fordít, akik iránt bőkezűek voltunk”

A fukarság a szeretet pusztulását okozza, és elülteti a gyűlöletet a vagyonunk behajtója vagy eltulajdonítója iránt; a lelki bőkezűség pedig azok felé fodít, akik iránt bőkezűek voltunk; mindazonáltal az akaratlan bőkezűség ellenséges érzelmeket szül. A fukarság – az ördögtől származik, a bőkezűség – Istentől, aki a bőkezűség atyja. Az anyagi világ iránti megannyi vonzódás: ördögi; az anyagiak megvetése, lenézése, az irántuk érzett közömbösség Isten szeretetéért – Istentől ered.”

Részlet Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban, 43.o.