Szent öregek mondásai

Ismét Dániel abba mesélte el a következőt Arszeniosz abbáról: Egyszer elhívta atyáimat, Sándor és Zóilosz abbákat, és megalázkodva azt mondta nekik: „Mivel a démonok háborgatnak, s nem tudom, álom közben nem szednek-e rá engem, ezért az éjjel fáradozzatok velem, és őrizzetek, ha virrasztás közben elbóbiskolok!” Egyikük jobbjára ült, másikuk baljára, s estétől kezdve hallgattak. S azt mondták atyáim: „Mi ugyan elszunnyadtunk és felébredtünk, de nem vettük észre, hogy ő elbóbiskolt volna. Hajnalban aztán (egyedül Isten tudja csak, hogy szándékosan tette-e, hogy azt higgyük, elbóbiskolt, vagy pedig tényleg a természetes álom jött rá) hármat szusszant, aztán rögtön felébredt és azt mondta: »Elbóbiskoltam, bizony!« Mi erre azt feleltük: »Nem tudunk róla.«

”A szent öregek könyve – JEL Könyvkiadó, 2010

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu) , 2021.december 27-én

„Mondjunk egy imádságot, és állítsunk ide egy keresztet”

„Antal abba egyszer Amún abbához ment Nitria hegyére, és miután találkoztak egymással, így szólt hozzá Amún abba: „Mivel imádságaid következtében megsokasodtak a testvérek, és közülük egyesek távolabb akarnak kunyhókat építeni, hogy a csöndességet gyakorolják, ezért mit parancsolsz: milyen távolságra legyenek innen az építendő kunyhók?” Ő azt mondta: „Fogyasszuk el a kilencedik órai ételt, aztán menjünk ki, vágjunk neki a pusztaságnak, és vegyük szemügyre a környéket!” Napnyugta kezdetéig mentek a pusztaságban. Ekkor azt mondta neki Antal abba: „Mondjunk egy imádságot, és állítsunk ide egy keresztet, hogy ide építkezzenek, akik építeni akarnak, hogyha az ottaniak meglátogatják őket, elfogyaszthassák a kilencedik órában kis cipójukat, s az itteniek is ugyanezt tegyék, ha útra kelnek, hogy egymás meglátogatása ne okozzon gondot. A távolság pedig tizenkét mérföld.”

Forrás: Szent öregek mondásai 2021.11.10-én, Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu)

Történelmi pillanat: Görögkatolikus többség Pannonhalmán- egy vasárnapra

Beszámoló a nyugat-dunántúli görögkatolikusok lelki és családi hétvégéjéről

(2021.09. 16-17.)

Viccesen szólva, kisebbfajta hatalomátvétel történt az elmúlt hétvégén Pannonhalmán. Az ősi pannonhalmi bencés kolostorban a vasárnapi liturgia két helyszínen is görögkatolikus rítus szerint zajlott, Isten még nagyobb dicsőségére!

Csak szép sorjában.

Elek Antal szervezőlelkész atya szervezésében és vezetésével két, élményekben gazdag közösségi napot tölthettünk Pannonhalmán és környékén kirándulva mi, szombathelyi, soproni és zalaegerszegi görögkatolikusok. A harmincfős csapat, mely a három szervezőlelkészség híveiből tevődött össze, a vasárnapi záró liturgiára inkább családdá formálódott, a közös imádság, szeretet és élmények hatására. A vecsernye, az utrenye, és a liturgia, Antal atya elmélkedései és prédikációi, vagy a közös éneklés lélekben gazdagítottak minket, míg a társasjátékok, esti tábortűz, szalonnasütés, a séta kézműves-vásárban pedig vidámságra hangolt bennünket. És mialatt lelkesen készültünk a vasárnapi liturgiára a bencés szerzetesek temetkezési helyén, az erdei Boldogasszony-kápolnában, kiderült, hogy éppen ugyanakkor az apátsági templomban is görögkatolikus liturgia lesz! A bencés diákok szentmiséjére ugyanis Szaplonczay Máté atyát mint volt pannonhalmi diákot hívták meg celebránsként.

Nehéz válogatni, szemezgetni a szép, gazdagító élmények közül: erdei séta a ravazdi Szent Villebald templom rekonstruált alapjaihoz és a Sólymos Szilveszter kilátóhoz, ahonnan csodálatos körpanoráma nyílik a környékre, a pannonhalmi volt téglagyári emlékhelyen Radnóti Miklósra emlékeztünk, verssel, énekkel. A Szelindek régi magyar zene együttest hallgattuk a Pannonhalma Portán. Agárfuttatást és bemutatót nézhettük meg a pannonhalmi hegyoldalban, pingpongoztunk és csocsóztunk a Szent Jakab ház udvarán- kicsik és nagyok közösen. De mindenekelőtt beszélgettünk, imádkoztunk, együtt örültünk a káprázatosan szép októberi színeknek, a pannon tájnak, Isten teremtett világának. Annak, hogy együtt lehetünk, hogy hálát adhatunk, és megtapasztalhattuk: Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! / mindeneket bölcsességgel cselekedtél; mi a földet betölti, mind a te jószágod.”

Írta: Kocsis Márta

Fotó: Megyeri Zoltán

II.Pannonhalmi lelki-és családi napok programja (2021.10.16-17.)

2021.10.16. Szombat

Találkozó 9.45-kor Ravazdon az erdészháznál ill.erdei iskolánál (9091 Ravazd, Erdészeti 1) . A Villebald tanösvény bejárása a szent Villebald templomig és vissza. Ezt követően megállunk a Radnóti emlékhelyen, ahol versekkel és imádságban rövid megemlékezést tartunk.

  1. 30-kor ebéd a Szent Jakab házban Pannonhalmán
  2. 30 -16.30 között bekapcsolódunk a „Mesélő téglák történelmi bemutatók” programjába. (Pannonhalma Porta látogatóközpont)

16.30-tól vecsernye a Szent Jakab házban, I. elmélkedés

  1. 30 Vacsora,
  2. 00 Tábortűz, ismerkedés, közös éneklés, beszélgetés, sütögetés 21.00 Akathisztosz az Istenszülőhöz a Szent Jakab Házban

2021.10.17. vasárnap

7.00-kor Utrenye a Szent Jakab Házban

8.00-9.00 Reggeli

A délelőtt lombkorona tanösvény, séta a kolostor körül, az új kiállítások fakultatív megtekintése

11.30-kor Szent Liturgia az apátságban a II. elmélkedéssel

13.00 ebéd a Szent Jakab házban

Vecsernye Zalaegerszegen Fülöp atyával

Augusztus utolsó vasárnapját nagy készülődéssel várta a zalaegerszegi görögkatolikus hívek közössége: volt nagytakarítás, bevásárlás, sütés-főzés, énektanulás! Nem is csoda, hisz a vecsernye imádságra Fülöp érsek-metropolita atyát vártuk, aki a napokban meglátogatta a nyugati határszélen élő görögkatolikus szervezőlelkészségeket Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az újonnan alapított szervezőlelkészség, a júniusban bejegyzett Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség tagjai számára nagy ünnep volt, hogy Érsek atya személyesen eljött találkozni velünk és közösen imádkozhattunk!

Várakozásunkhoz híven nagy lelki élményben volt részünk. Ősi bizánci hangulatot idézett fel a teljesen megtelt kis Árpád-kori, Alexandriai Szent Katalin templomban, ahogy az érsek, az előénekes kántorok és a hívek egymás dallamába fűzve adták tovább az ima szavát, helyenként több szólamban, mintegy bekapcsolódva a mennyei karok kórusába, mely az Örökkévalót ünnepli és dicsőíti.

A vecsernye végén Érsek atya buzdító szavakat intézett az egybegyűltekhez: felhívta figyelmünket arra, hogy a görögkatolikus imáknak, így a vecsernyének is, nem csupán a kétezer éves szövegére érdemes odafigyelni, de végzése alatt a szívben belül szavak nélkül is imádkozik a Lélek, időtlenül, megtisztítva és megszentelve ezzel a népet. Beszélt a továbbiakban a görögkatolikus egyház elgondolásáról / „stratégiájáról”, miszerint az itt élő görögkatolikusokat az egyházmegye „előretolt bástyaként” szeretné segíteni és támogatni., mert küldetésünknek látja ezekkel az ősi imákkal átitatni a hívek, az Egyház életét, ezáltal megújítva benne az imádságos szellemet. A kötött, liturgikus imák mellett a személyes és egyéni imádságnak is fontos szerepe van imaéletünkben. Nem utolsó sorban egész magyar nemzetünk hitének, szellemi életének színesítését és megújhodását kívánjuk előmozdítani a keleti lelkiség továbbadásával, hiszen ez megmaradásunk és jövőnk záloga is egyben.

Örömmel jelentette be Érsek atya azt is, hogy a Zalai Szervezőlelkészség részére a templomtól néhány háznyira telket vásárolt a Hajdúdorogi Főegyházmegye más, nevük elhallgatását kérő adományozók segítségével. Ezen a területen szeretnénk közösségi helyet kialakítani.

A közös imádság befejezéseként Érsek atya megköszönte a lelkes fogadtatást, a hívek áldozatkész segítségét, imádkozott zalai híveiért, az egybegyűltekért, az új szervezőlelkészség jövőbeni terveinek teljesüléséért. A szervezőlelkészség papja, Elek Antal atya pedig köszönetet mondott neki mindenkori vezetéséért, szellemi és anyagi támogatásáért, majd együtt köszöntöttük énekszóval a szeretett metropolitánkat.

Az egybegyűltekkel, akik Oszkótól Alsópáhokig, Botfától Besenyőig és Zalaegerszeg egyéb kerületeiből érkezetek a vecsernyére, végül együtt jártuk be az újonnan megvásárolt telket, gyönyörködtünk a pazar kilátásban, majd örömmel és hálatelt szívvel vettünk részt a gazdag agapén, baráti beszélgetésekbe, ismerkedésbe merülve. Újra átéltük: „Jó az Urat dicsérni, nevednek, ó Felséges, éneket zengeni.” (92.Zsoltár,1.v.)

Írta: Kostyál Ildikó és Kótyuk István

Fotók: Megyeri Zoltán

A régi és az új tulajdonosok

Nem tudták megingatni a keresztény hitben.

Szent Krisztina nagyvértanúnő emléknapja (2021.07.24.)

Krisztina Tirusból származott. Szülei nemes emberek, de pogányok voltak. Leánygyermeküknek a Krisztina nevet adták nem pogány okoskodásuk alapján, hanem Isten elrendeléséből. Amikor 11 éves lett, rendkívüli szépséggel rendelkezett. Atyja meg akarta óvni minden káros befolyástól és azért külön lakrészben tartotta, a legjobb szolgálókat rendelve mellé. Körülvette leányát arany és ezüst bálványszobrokkal és megparancsolta, hogy mindennap mutasson be előttük áldozatot. Szépsége miatt sok kérője akadt, de az atya senkinek sem adta őt, hanem a pogány bálványok szolgálatára akarta rendelni. A leány, ablakán kinézve sokat gondolkozott az igaz Isten felől. Egy angyal, megjelenvén neki, kioktatta az igaz hitről, de a vértanúságról is. Krisztina buzgóságában összetörte az összes bálványszobrot. Pogány atyja Urbán ezért megkorbácsoltatta és börtönbe vetette. Állhatatosságát sem ő sem hivatali utóda nem tudta megingatni a keresztény hitben. Végül, 12 éves korában karddal és lándzsákkal átszúrva nyerte el a vértanúságot 300 körül.”

Forrás:https://hd.gorogkatolikus.hu/napi-evangelium/j%C3%BAlius-24