„A tiszta imádságot elveszítve a csüggedt fásultság szellemének áldozata leszel.”

„Ne szennyezd be elmédet az érzékiség és a harag gondolataival, mert aztán a tiszta imádságot elveszítve a csüggedt fásultság szellemének áldozata leszel.

Pontosan akkor veszíti el az elme az Istennel való közvetlen kapcsolatot, amikor rossz vagy szennyes gondolatok gyűjtőhelyévé válik.

A balgát szenvedélyei vezetik: amikor haragos indulat háborog benne, elvakultan igyekszik kerülni a testvéreket, amikor meg újra vágy hevíti, megbánást érezve visszaszalad hozzájuk. Az értelmes ember mindkét esetben ellenkező módon cselekszik: indulatainak föllángolásakor a háborgás okait szünteti meg, és óvakodik attól, hogy testvéreinek szomorúságot okozzon, amikor meg a vágy jelentkezik, tartózkodik minden esztelen ösztöntől és kapcsolattól.”

Részlet Isten a szeretet: Ókeresztény Örökségünk, Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből, 30.o.